Draagvlakonderzoek Aardgasvrij gemeente Leidschendam-Voorburg

Draagvlakonderzoek Project Aardgasvrije Wijken Leidschendam-Voorburg

De Gemeente Leidschendam-Voorburg wil graag één van de proeftuinen worden in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Er is gekozen voor een nieuwe beschikbare techniek (aquathermie) en een geschikte wijk in Leidschendam. Het betreft circa 500 woningen, grotendeels (sociale) huur, een deel koop. Ook bezit de gemeente er gebouwen. Om in aanmerking te komen, moet de Gemeente Leidschendam-Voorburg draagvlak voor de plannen kunnen aantonen.

Wij interviewden beheerders van utiliteitsgebouwen, vertegenwoordigers van VVE's en duurzaamheidsorganisaties over o.a. welke aspecten zoal een rol spelen bij het aardgasvrij maken van woonwijken. Ook inventariseerden we welke vragen/zorgen er zijn, o.a. rondom het belangrijke thema betaalbaarheid. We zoomden verder in op o.a. de veiligheid en betrouwbaarheid van de techniek aquathermie in relatie tot andere beschikbare technieken.

Het eindresultaat was inzicht in welke aspecten kansen en bedreigingen vormen voor draagvlak voor het aardgasvrij maken van deze wijk.

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

De groenste

De groenste

30 jaar in 30 projecten

Lees meer
Draagvlakonderzoek plein Zeist

Draagvlakonderzoek plein Zeist

Onderzoek naar gebruikswensen Energieplein Zeist

Lees meer
Draagvlakverkenning duurzaamheid

Draagvlakverkenning duurzaamheid

Hoe duurzaam kunnen en willen overheden en bedrijven handelen?

Lees meer