Draagvlakonderzoek samenwerking

Draagvlakonderzoek samengaan Alzheimer Nederland en ISAO

Tot begin 2016 waren in Nederland twee fondsenwervende organisaties actief die zich beide bezighielden met alzheimer: Alzheimer Nederland en de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO).

QUO-communications deed kwalitatief onderzoek onder donateurs van de afzonderlijke organisaties én donateurs die beide organisatie steunen om te bekijken hoe men aankijkt tegen het voornemen van beide organisaties om zeer nauw te gaan samenwerken. Ook brachten we in kaart wat men zoal als voordelen ziet. De meeste donateurs waren niet op de hoogte van het bestaan van twee verschillende organisaties met vergelijkbare doelstellingen en pleitten dan ook spontaan voor samengaan: “Laat ze maar gauw de handen ineenslaan, ik begrijp niet waarom er twee moeten zijn.”

Inmiddels zijn de twee organisaties per 1 april 2016 samengegaan onder de naam Alzheimer Nederland. 

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact
Geef een reactie