Imago-onderzoek Philadelphia

Uitvoerige nulmeting imago- en identiteitsonderzoek Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg is een grote landelijke zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een turbulente tijd had Philadelphia behoefte aan een gedegen nulmeting van haar imago c.q. identiteit onder diverse interne en externe doelgroepen. Ook wilde Philadelphia o.a. graag weten hoe men omgaat met tijdschriften en digitale platforms van Philadelphia en welke informatiewensen men zoal heeft. We voerden een omvangrijk hybride onderzoek uit onder medewerkers, vrijwilligers, ouders en belangenbehartigers van cliënten en ook onder cliënten zélf. Dit soort onderzoeken, waarbij we internetonderzoek inzetten om te weten hoeveel mensen iets vinden en kwalitatief onderzoek om de uitkomsten te kunnen verklaren, komen tegenwoordig steeds vaker voor.​

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

Imago-onderzoek Fortis ASR

Imago-onderzoek Fortis ASR

Wat vinden verzekeringstussenpersonen van Fortis ASR?

Lees meer
Klanttevredenheidsonderzoek DJI

Klanttevredenheidsonderzoek DJI

Hoe tevreden zijn de klanten van ICT-services van het Ministerie van Justitie DJI?

Lees meer
Opinie-onderzoek dementie

Opinie-onderzoek dementie

Hoe dementievriendelijk is onze samenleving eigenlijk?

Lees meer