Marktonderzoek Wmo

Marktonderzoek onder nieuwe doelgroepen Wmo voor Wmo-raad Bunnik / gemeente Bunnik

Het kabinet heeft de AWBZ ingrijpend hervormd. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten. Deze hebben nu te maken met nieuwe doelgroepen die ze nog niet goed kennen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, een (ernstig) chronische psychiatrische aandoening en jongeren met complexe opvoed- en opgroeiproblemen. QUO-communications hield voor de Gemeente Bunnik en de Wmo-raad Bunnik uitvoerige diepte-interviews met deze nieuwe doelgroepen. Gespreksthema`s waren o.a. waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen bij o.a. de verzorging en dagbesteding, hoe de toekomstige zorg er uit zou moeten zien en wat men zelf kan organiseren, bijv. als het gaat om mantelzorg. De uitkomsten geven de gemeente goed inzicht in de belangrijkste problemen en wensen van deze nieuwe doelgroepen.

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

Opinie-onderzoek dementie

Opinie-onderzoek dementie

Hoe dementievriendelijk is onze samenleving eigenlijk?

Lees meer