Non-responsonderzoek NSE

Non-respons onderzoek Nationale Studenten Enquête

Stichting Studiekeuze123 organiseert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête (NSE) onder circa 700.000 hbo- en universitaire studenten. Met de uitkomsten van deze grootschalige landelijke enquête kan betrouwbare studiekeuze-informatie worden gegeven aan toekomstige studenten en kunnen individuele opleidingsinstituten hun aanbod verder verbeteren. Het is van groot belang dat de NSE door zoveel mogelijk studenten wordt ingevuld. Studiekeuze123 wilde graag een grondig kwalitatief onderzoek onder de doelgroep `studenten die de NSE niet hebben ingevuld` om betrouwbare indicaties te krijgen wat redenen zijn voor non-respons. Wij deden onderzoek onder vele studenten van diverse instellingen in het land om een goed beeld te krijgen van de redenen om de enquête niet in te vullen. Eindresultaat: een duidelijk beeld van waar er allemaal verbetermogelijkheden liggen.

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact
Geef een reactie