Onderzoek naar de toekomstrichting van duurzaam platform BlauwZaam

Onderzoek naar de toekomst van duurzaamheidsbeweging BlauwZaam

Stichting BlauwZaam is het regionaal platform voor verduurzaming in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. BlauwZaam heeft ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties als partner, zowel grote bedrijven/organisaties als zelfstandigen. Er zijn een kleine 100 partners. BlauwZaam bestaat inmiddels 10 jaar en heeft thema’s op de kaart gezet die inmiddels gemeengoed zijn geworden, zoals zonne-energie. BlauwZaam wil graag vooroplopen met nieuwe initiatieven. Er is behoefte aan herijking door een onderzoek/inventarisatie onder de partners.

We interviewden ruim 70 partners. Het eindresultaat was inzicht in hoe men BlauwZaam ziet, wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap en welke richting BlauwZaam in de toekomst op moet.

Het bestuur was zeer tevreden over ons werk en gaf ons een 9: "sterke punten van QUO-communications zijn: goed kunnen luisteren, integer, heldere communicatie, ten dienste staan van de opdrachtgever, professionele bescheidenheid."

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

Draagvlakverkenning duurzaamheid

Draagvlakverkenning duurzaamheid

Hoe duurzaam kunnen en willen overheden en bedrijven handelen?

Lees meer
Imago- en opinieonderzoek Philadelphia

Imago- en opinieonderzoek Philadelphia

In- en extern onderzoek voor Philadelphia Zorg

Lees meer
Positioneringsonderzoek Alzheimer

Positioneringsonderzoek Alzheimer

Hoe ernstig ervaren donateurs en mantelzorgers de ziekte Alzheimer?

Lees meer