Onderzoek opvolger acceptgirokaart

Onderzoek naar opvolger acceptgirokaart

Medio 2023 verdwijnt na vele jaren de acceptgirokaart. Voor goede doelen kan dat een groot probleem worden. De Projectgroep Betaalmethoden Direct Mail bestaat uit circa 80 goede doelen en een aantal marktpartijen. Er was behoefte aan kwalitatief onderzoek onder een aantal donateurs van deze doelen om te kijken hoe donateurs op dit moment omgaan met de acceptgiro die bij mailingen zit. Wat doet men nu met de acceptgiro? Stuurt men deze nog naar de bank, zoals in het verleden gebruikelijk was? Of gebruikt men de informatie op de kaart om geld digitaal over te maken? Ook is er behoefte aan informatie over wat een geschikt alternatief zou kunnen zijn, zoals o.a. QR-code en een betaalbon die men kan terugsturen?

QUO-communications heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 2 doelgroepen op het gebied van Gezondheid, Natuur en Milieu en Ontwikkelingshulp:

* donateurs waarvan verwacht mag worden dat er een grote kans is dat zij nog met acceptgiro betalen;
* donateurs waarvan verwacht mag worden dat er een kleine kans is dat zij nog met acceptgiro betalen.

Eén van de uitkomsten was dat de meerderheid van de groep ‘Grote kans op acceptgirogebruik' (veelal mensen op leeftijd) inderdaad nog gebruikmaakt van acceptgiro’s. Een behoorlijk percentage van deze groep gebruikt geen computer en zal dat waarschijnlijk ook niet meer gaan doen. Hiervoor is een gemakkelijk en betrouwbaar alternatief voor de acceptgirokaart en internetbankieren vooralsnog onmisbaar. 

Uit de voorgelegde alternatieven is volop bruikbare informatie naar voren gekomen voor een goed en betrouwbaar alternatief, de 'Mijn eenmalige gift' kaart en een kaart met betaalinstructies voor digitaal bankieren en QR-code voor mobiel doneren.

 

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

Onderzoek nalatenschappen

Onderzoek nalatenschappen

Hoe communiceer je het onderwerp 'nalatenschappen' op een zorgvuldige manier?

Lees meer
Onderzoek tv-spots Hartstichting

Onderzoek tv-spots Hartstichting

Welke drtv-spot is het meest overtuigend om donateurs te werven?

Lees meer
Pretest mailpacks AAP

Pretest mailpacks AAP

Hoe maakt Stichting AAP haar mailpack het meest effectief?

Lees meer