hbo-ma = wo-ma?

Maken werkgevers onderscheid in hbo-master en wo-master als vereist opleidingsniveau?

Studiekeuze123 is een stichting die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO) is opgericht. Studiekeuze123 wil betrouwbare, objectieve en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Voornaamste product is de website studiekeuze123.nl voor studiekiezers.

Het eindniveau van een hbo-master is gelijkgesteld aan dat van een wo-master. Een hbo-master vergt naast een behaald bachelor diploma meestal ook enkele jaren werkervaring. Een academische master volgt direct op de bachelorfase. Ook kunnen hbo-bachelors op de universiteit een masterprogramma volgen. Hiervoor is meestal wel een premaster nodig.

Studiekeuze123 wilde graag antwoord op de volgende vraag: ‘Maken werkgevers en/of recruitmentbureaus een onderscheid in hbo-master en wo-master als vereist opleidingsniveau bij werving van werknemers?’

Om deze vraag goed te beantwoorden analyseerden wij eerst 100 vacatures voor personeel op hbo- en wo-niveau. Vervolgens interviewden we 24 HR-medewerkers van (grote) organisaties die in hun advertenties (incidenteel) de termen master en/of bachelor gebruiken. De uitkomsten waren verrassend ...

Informatie? Bel: 06 - 202 470 91 Contact

Vergelijkbare Projecten

Kennisonderzoek Arcadis

Kennisonderzoek Arcadis

Wat weten woningcorporaties van de nieuwe Omgevingswet?

Lees meer
Non-responsonderzoek NSE

Non-responsonderzoek NSE

Hoe gaan meer studenten de Nationale Studenten EnquĂȘte invullen?

Lees meer
Wonen in het groen in Zeist

Wonen in het groen in Zeist

Bewonersonderzoek Kerckebosch Zeist

Lees meer